Skip to main content

Velhos Talli – wellness from horses

Horse activities and events for kids and adults in a welcoming stable community.

Activities for horse lovers

Events

HORSES AS A HOBBY – RECREATIONAL ACTIVITIES


Low-threshold horse activities at Velhos Talli

Come and enjoy the company of our well-behaved horses and ponies! With us, you can learn versatile horse skills.

When you find an interesting event call or e-mail us!

Assisted pony riding for children (weight limit 50 kg) is available in connection with public and private events. Book one week earlier!

Velhos pony club gathers on Saturdays and is intended for children from 7 to 12 years of age. Book one week earlier. At the pony club the kids learn basic horse handling skills such as haltering, grooming, leading, feeding, and groundwork. We can also arrange carriage driving and riding (mostly with assistance).

Examples of contents:

 • horsey moment, 1 hour (incl. caretaking, ground work, assisted carriage driving or riding..)
 • outing with hand horses, 1 hour
 • private group, max. 5 persons
 • become a horse owner for a day a week – choose one of our horses or ponies to take care of on a regular basis!
 • light body-conditioning exercise (in summer), max. 5 persons
 • something else, what? Submit a contact form!

HORSE ACTIVITY / HOBBY SERVICES

Kids (7-12 years, kids under 7 y. only with a parent) Price € (incl. VAT)
Pony club, 10 x 1 h 130
Pony club, single admission 15
Assisted riding 10 x 15 min 100
Assisted riding, single admission 15 min 12
Parent-child horsey moment
10 x 1 h 130
Single admission 15
Teenagers & adults
Horsemanship course, 2 x 1.5 h 80
Groundwork course, 2 x 1.5 h 80
Introduction to the horse (tailored programme) Make an offer request!
Groups Make an offer request!

We reserve the right to update the price list, should the cost level change.

TULOSSA: ERITYISRYHMIEN PALVELUT


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT – TULOSSA!

Erityisryhmille tarjoamme sosiaalista ammatillista kuntoutusta hevosten avulla. Tämä tavoitteellinen toiminnan laji on tarkoitettu esimerkiksi koulupudokkaille, mielenterveydellisistä ongelmista, masennuksesta ja päihteiden käytöstä kuntoutuville ja sosiaalisten tilanteiden peloista kärsiville. Meillä on valmiuksia järjestää myös kotouttavaa hevostoimintaa maahanmuuttajille.  

Olemme Sosiaalipedagoginen Hevostoiminta ry:n rekisteröimä palveluntuottaja SPHT®. Noudatamme yhdistyksen linjauksia, ja ohjaajamme ovat suorittaneet sote- ja viestintäalan ammatillisen koulutuksen lisäksi yhdistyksen valvoman täydennyskoulutuksen. Toimintamme ominaispiirteet ovat tavoitteellisuus, yhteisöllisyys, dialogisuus ja toiminnallisuus. Olemme parhaillaan rekisteröitymässä sosiaalisen kuntoutuksen palveluntarjoajaksi.

Meillä jokainen asiakas on yksilö ja talliyhteisön tärkeä jäsen, jonka erityistarpeet otamme huomioon toiminnassamme.

Toiminta tapahtuu pääasiassa pienryhmissä, mutta voidaan räätälöidä myös yksityisasiakkaille.

Käytännön tasolla toiminta on hevosten harjausta, hoitoa, ruokintaa, maastakäsittelyä ja ajoa, jotka toteutetaan siten, että ne kehittävät asiakkaan vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme mahdollisuuden kokea hevosen voimauttavan liikkeen avustettuna myös selästä, mutta emme anna varsinaista ratsastuksen opetusta.

Vaikka asiakas oppii kuntoutusjakson aikana monipuolisesti hevostaitoja, niiden oppiminen ei sosiaalipedagogisessa toiminnassa ole kuitenkaan tavoite, vaan väline asiakkaan yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Mielekäs ja mieluisa vuorovaikutus hevosen kanssa innostaa oppimaan, kutsuu yhteistyöhön ja tuottaa onnistumisia. Kannustavan yhteisön jäsenyys vahvistaa osallisuuden kokemusta, jonka puuttuminen on merkittävä syrjäytymistä aiheuttava tekijä.

Toiminnan vaikuttavuus perustuu tutkittuun ja käytännössä koeteltuun tietoon. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajakoulutusta ja toimintaa on Suomessa ollut jo 20 vuoden ajan. Keväällä 2023 julkaistiin väitöskirja (https://helda.helsinki.fi/items/483b47d5-c366-432d-9d00-5a2596bb4491) kouluympäristössä järjestettävästä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.

Tutkimukset osoittavat, että hevoset todella lisäävät empatiaa, kehittävät tunnetaitoja, kohentavat itsetuntoa sekä rohkaisevat ottamaan elämän ohjat omiin käsiin. Mitattavia kuntoutustuloksia voidaan kuitenkin saavuttaa vain koulutettujen ohjaajien tuella.

Erityisasiakkaiden lähtötilanteesta teemme aina yksityiskohtaisen kartoituksen, jonka perusteella laadimme tavoitteellisen kuntoutusohjelman yhteistyössä kuntoutujan, ja alaikäisen tapauksessa myös hänen huoltajansa kanssa.

Kartoituksessa määritellään kohta kohdalta ne osa-alueet, joilla asiakas kaipaa eniten tukea ja harjoittelua. Seuraamme kuntoutusohjelman vaikuttavuutta kullakin osa-alueella pitämällä kuntoutettavan kanssa yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä ja laatimalla kuntoutusjakson puolivälissä väliraportin, jolloin ohjelmaan voidaan tehdä tarvittavia tarkistuksia.

Kuntoutusjakson päätteeksi laadimme asiakkaan haastattelun pohjalta loppuraportin saavutetuista tuloksista ja suositukset edelleen kehitettävistä osa-alueista.

Tehden, mutta ei suorittaen

Harjoittelemme tekemällä tehtäviä, jotka liittyvät hevosten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja käsittelyyn, sekä havainnoimalla oman toimintamme vaikutusta hevoseen.

Tarkkailemme, minkälaisen muutoksen  toimintatapamme muutos saa aikaan hevosen käyttäytymisessä.

Oppimme oivaltamalla tekemisen lomassa. Meillä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa. Voit tulla vaan nauttimaan hevosten seurasta ja tehdä sen, mitä päivän kunto sallii. Jos koet hevoset kiehtovina mutta samalla vähän pelottavina, voimme tutustua hevoseen ja sen lajityypilliseen käyttäytymiseen aluksi etäämpää. Päätät itse, missä tahdissa haluat edetä.

Mielekkyys ja mieleisyys

Talliyhteisö tarjoaa mielekästä puuhaa, hevosia käsitellessä oppii hyödyllisiä tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niiden hyvinvoinnista huolehtiminen rakentaa vastuuntuntoa.


Viikoittainen tallitapaaminen tuo säännöllisyyttä elämään.


Vaikka elämässä olisi haasteita, tallille lähteminen motivoi, koska siellä ei tuomita eikä kiusata, vaan kannustetaan löytämään yhteys omiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä käsittelemään niitä omassa tahdissa. Ohjaaja kulkee koko ajan rinnalla tukien ja keskustellen kuntoutettavaa huolestuttavista asioista.

Haluamme tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä tarjoamalla turvallisen talliyhteisön, jossa ihminen on läsnä.

Pää, sydän ja kädet

Tekemällä oivaltaminen on paras tapa oppia, kunhan teemme ajatuksella ja sydämellä.

Vastuu

Otamme vastuun itsestämme ja yhteisöstä, jossa toimimme.

Kunnioitus

Kunnioitamme kaikkea elollista ja ympäristöä.

Yhdessä tekeminen

Dialogisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä arvojamme.

Velhos Tallilla järjestetään kysynnän mukaan sosiaalipedagogista pienryhmätoimintaa. Kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, mutta on madollista perustaa myös aikuisten pienryhmiä.

Otamme vastaan ennakkoilmoittautumisia pienryhmiin. Halutessasi hakeutua toimintaan ole meihin yhteydessä sähköpostitse tai soita.

Otamme vastaan myös sosiaalipedagogisia yksityisasiakkaita. Halutessasi hakeutua mukaan toimintaan ole meihin yhteydessä sähköpostitse tai soita.

Voit tulla tutustumaan SPHT:aan varaamalla tapaamisen, jonka kuluessa kartoitamme tarpeesi ja annamme suosituksen harjoitusten sisällöstä ja kestosta. Voit tehdä alkukartoituksen jälkeen päätöksen siitä, haluatko sitoutua ohjelman läpiviemiseen ja siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Katso hintatiedot hinnastosta.

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Hinta € (sis. ALV)
Tilannekartoitus (1. käynti), 1 h 60
Lapset (7-12 v)
Pienryhmätoiminta, 10 x 1 h 510
Pienryhmätoiminta, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á 43
Yksilöohjaus, 10 x 1 h 600
Yksilöohjaus, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á 51
Yli 12-vuotiaat-aikuiset
Pienryhmätoiminta, 10 x 1,5 h 765
Pienryhmätoiminta, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á 69
Yksilöohjaus, 10 x 1,5 h 900
Yksilöohjaus, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á  76

Varaamme oikeuden päivittää hinnaston kustannustason muuttuessa.

EVENTS


We arrange pop-up and private events to support your well-being, such as light group exercise and recreation days – with and without horses. We will post further information about the occasions through our social media channels. Follow Velhos Talli on Facebook and Instagram!

Introduction to the horse

Come and get acquainted with the horse! Book a visit or send an enquiry.

Outdoor exercise classes

In the summer we arrange light exercise classes on the terrace. We will advertise these events through social media. Improve your body co-ordination, suppleness, symmetry and flexibility based on techniques such as Pilates and spiral stabilisation.


Note!  Velhos Talli does not obtain insurances for the customers. We recommend to obtain an accident insurance for leisure activities.

Our trained instructors at your service!

Eeva-Leena Alhos

 • Owner of Velhos Talli, SPHT® Instructor of social-pedagogic equine-assisted activities, multilingual communications specialist.
 • “Horses are an important source of well-being in my life. Now the time has come to share horse powers to others as well.”
  -Eve

Milla Laine

 • Instructor of social-pedagogic equine activities (SPHT), nurse
 • ”Horses have been part of my life over 20 years. I have always wanted to combine human-oriented work with horses, which are an enormous resource in my life.”
  -Milla

Kaisa Ylimys

 • Physiotherapist
 • Kaisa is an experienced physiotherapist and group exercise instructor. She can help you with all problems of the musculoskeletal system. Kaisa’s exercises are based on techniques such as Pilates and spiral stabilisation.

Our mission is to support the individual development of children and young people by offering them engagement with horses in a cosy stable environment under adult guidance.