Skip to main content

Velhos Talli – хорошее самочувствие от общения с лошадьми

Конный клуб и события для детей и взрослых в гостеприимном конном обществе.

 Для любителей лошадей

СОБЫТИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОШАДЕЙ


Конный клуб Velhos Talli

Приходите и наслаждайтесь компанией наших послушных лошадей и пони! В нашем клубе вы сможете также приобрести разнообразные навыки обращения и взаимодействия с лошадьми и встречаться с другими любителями лошадок.

Когда вы найдете интересующую вас услугу или мероприятие позвоните или напишите нам.

Катание на пони с сопровождением для детей (ограничение по весу 50 кг) доступно на наших открытых мероприятиях или индивидуально. Cвяжитесь с нами за неделю до события, чтобы забронировать место для вашего ребенка!

Пони-клуб по субботам предназначен для детей от 7 до 12 лет. Бронируйте за неделю до мероприятия. В пони-клубе дети учатся базовым навыкам обращения с лошадьми: как надеть недоуздок, управлять, ухаживать за пони, кормить их и т. д. Программа включает также катание на пони (с посторонней помощью).

Хотите ли вы насладиться компанией дружелюбных лошадей в своем собственном ритме, в непринужденной обстановке нашей конюшни?

Добро пожаловать в Velhos! Мы можем организовать программу визита специально для вас или вашей группы. Например, в ходе визита вы можете ознакомиться c управлениeм лошадью или пони с земли, уходом за ее шерстью, покататься в телеге или верхом (с сопровождением). Забронируйте время вашего визита желательно за неделю до события. Мы также организуем корпоративные мероприятия и мальчишники/девичники, но не забывайте о том, что в нашей конюшне запрещено курение и употребление алкоголя.

Примеры предлагаемой программы:

 • Общение с лошадьми, 1 час (включая уход, обращение с земли, катание с сопровождением)
 • Прогулка с ручными лошадьми, 1 час
 • Заказная группа, макс. 5 человек
 • Станьте владельцем лошади на один день в неделю – выберите одну из наших лошадей или пони, о которой вы будете заботиться на регулярной основе!
 • Тренировки типа пилатес / спиральной стабилизации (летом), макс. 5 человек
 • Что-то еще? Отправьте контактный запрос!

УСЛУГИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОШАДЕЙ

Дети (7–12 г., до 7 лет только вместе с родителями) Цена € (вкл. НДС)
Пони-клуб, 10 x 1 ч. 130
Пони-клуб, одноразовый платеж 15
Катание на пони с сопровождением 10 x 15 мин. 100
Катание на пони с сопровождением, одноразовый платеж, 15 мин. 12
Индивидуальная программа «родитель-ребенок», в т. ч. уход, обращение с земли, катание на пони для детей
10 x 1 ч. 130
Одноразовый платеж 15
Молодежь и взрослые
Обучение навыкам обращения с лошадью, 2 x 1,5 ч. 80
Курс обращения с земли, 2 x 1,5 ч. 80
Знакомство с лошадью (индивидуальная программа) Запросить предложения! Запросить предложения!
Заказные группы Запросить предложения!

Оставляем за собой право на обновление прейскуранта в случае изменения расходов.

TULOSSA: ERITYISRYHMIEN PALVELUT


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT — TULOSSA!

Erityisryhmille tarjoamme sosiaalista ammatillista kuntoutusta hevosten avulla. Tämä tavoitteellinen toiminnan laji on tarkoitettu esimerkiksi koulupudokkaille, mielenterveydellisistä ongelmista, masennuksesta ja päihteiden käytöstä kuntoutuville ja sosiaalisten tilanteiden peloista kärsiville. Meillä on valmiuksia järjestää myös kotouttavaa hevostoimintaa maahanmuuttajille.  

Olemme Sosiaalipedagoginen Hevostoiminta ry:n rekisteröimä palveluntuottaja SPHT®. Noudatamme yhdistyksen linjauksia, ja ohjaajamme ovat suorittaneet sote- ja viestintäalan ammatillisen koulutuksen lisäksi yhdistyksen valvoman täydennyskoulutuksen. Toimintamme ominaispiirteet ovat tavoitteellisuus, yhteisöllisyys, dialogisuus ja toiminnallisuus. Olemme parhaillaan rekisteröitymässä sosiaalisen kuntoutuksen palveluntarjoajaksi.

Meillä jokainen asiakas on yksilö ja talliyhteisön tärkeä jäsen, jonka erityistarpeet otamme huomioon toiminnassamme.

Toiminta tapahtuu pääasiassa pienryhmissä, mutta voidaan räätälöidä myös yksityisasiakkaille.

Käytännön tasolla toiminta on hevosten harjausta, hoitoa, ruokintaa, maastakäsittelyä ja ajoa, jotka toteutetaan siten, että ne kehittävät asiakkaan vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme mahdollisuuden kokea hevosen voimauttavan liikkeen avustettuna myös selästä, mutta emme anna varsinaista ratsastuksen opetusta.

Vaikka asiakas oppii kuntoutusjakson aikana monipuolisesti hevostaitoja, niiden oppiminen ei sosiaalipedagogisessa toiminnassa ole kuitenkaan tavoite, vaan väline asiakkaan yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Mielekäs ja mieluisa vuorovaikutus hevosen kanssa innostaa oppimaan, kutsuu yhteistyöhön ja tuottaa onnistumisia. Kannustavan yhteisön jäsenyys vahvistaa osallisuuden kokemusta, jonka puuttuminen on merkittävä syrjäytymistä aiheuttava tekijä.

Toiminnan vaikuttavuus perustuu tutkittuun ja käytännössä koeteltuun tietoon. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajakoulutusta ja toimintaa on Suomessa ollut jo 20 vuoden ajan. Keväällä 2023 julkaistiin väitöskirja (https://helda.helsinki.fi/items/483b47d5-c366-432d-9d00-5a2596bb4491) kouluympäristössä järjestettävästä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.

Tutkimukset osoittavat, että hevoset todella lisäävät empatiaa, kehittävät tunnetaitoja, kohentavat itsetuntoa sekä rohkaisevat ottamaan elämän ohjat omiin käsiin. Mitattavia kuntoutustuloksia voidaan kuitenkin saavuttaa vain koulutettujen ohjaajien tuella.

Erityisasiakkaiden lähtötilanteesta teemme aina yksityiskohtaisen kartoituksen, jonka perusteella laadimme tavoitteellisen kuntoutusohjelman yhteistyössä kuntoutujan, ja alaikäisen tapauksessa myös hänen huoltajansa kanssa.

Kartoituksessa määritellään kohta kohdalta ne osa-alueet, joilla asiakas kaipaa eniten tukea ja harjoittelua. Seuraamme kuntoutusohjelman vaikuttavuutta kullakin osa-alueella pitämällä kuntoutettavan kanssa yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä ja laatimalla kuntoutusjakson puolivälissä väliraportin, jolloin ohjelmaan voidaan tehdä tarvittavia tarkistuksia.

Kuntoutusjakson päätteeksi laadimme asiakkaan haastattelun pohjalta loppuraportin saavutetuista tuloksista ja suositukset edelleen kehitettävistä osa-alueista.

Tehden, mutta ei suorittaen

Harjoittelemme tekemällä tehtäviä, jotka liittyvät hevosten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja käsittelyyn, sekä havainnoimalla oman toimintamme vaikutusta hevoseen.

Tarkkailemme, minkälaisen muutoksen  toimintatapamme muutos saa aikaan hevosen käyttäytymisessä.

Oppimme oivaltamalla tekemisen lomassa. Meillä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa. Voit tulla vaan nauttimaan hevosten seurasta ja tehdä sen, mitä päivän kunto sallii. Jos koet hevoset kiehtovina mutta samalla vähän pelottavina, voimme tutustua hevoseen ja sen lajityypilliseen käyttäytymiseen aluksi etäämpää. Päätät itse, missä tahdissa haluat edetä.

Mielekkyys ja mieleisyys

Talliyhteisö tarjoaa mielekästä puuhaa, hevosia käsitellessä oppii hyödyllisiä tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niiden hyvinvoinnista huolehtiminen rakentaa vastuuntuntoa.


Viikoittainen tallitapaaminen tuo säännöllisyyttä elämään.


Vaikka elämässä olisi haasteita, tallille lähteminen motivoi, koska siellä ei tuomita eikä kiusata, vaan kannustetaan löytämään yhteys omiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä käsittelemään niitä omassa tahdissa. Ohjaaja kulkee koko ajan rinnalla tukien ja keskustellen kuntoutettavaa huolestuttavista asioista.

Haluamme tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä tarjoamalla turvallisen talliyhteisön, jossa ihminen on läsnä.

Pää, sydän ja kädet

Tekemällä oivaltaminen on paras tapa oppia, kunhan teemme ajatuksella ja sydämellä.

Vastuu

Otamme vastuun itsestämme ja yhteisöstä, jossa toimimme.

Kunnioitus

Kunnioitamme kaikkea elollista ja ympäristöä.

Yhdessä tekeminen

Dialogisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä arvojamme.

Velhos Tallilla järjestetään kysynnän mukaan sosiaalipedagogista pienryhmätoimintaa. Kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, mutta on madollista perustaa myös aikuisten pienryhmiä.

Otamme vastaan ennakkoilmoittautumisia pienryhmiin. Halutessasi hakeutua toimintaan ole meihin yhteydessä sähköpostitse tai soita.

Otamme vastaan myös sosiaalipedagogisia yksityisasiakkaita. Halutessasi hakeutua mukaan toimintaan ole meihin yhteydessä sähköpostitse tai soita.

Voit tulla tutustumaan SPHT:aan varaamalla tapaamisen, jonka kuluessa kartoitamme tarpeesi ja annamme suosituksen harjoitusten sisällöstä ja kestosta. Voit tehdä alkukartoituksen jälkeen päätöksen siitä, haluatko sitoutua ohjelman läpiviemiseen ja siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Katso hintatiedot hinnastosta.

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Hinta € (sis. ALV)
Tilannekartoitus (1. käynti), 1 h 60
Lapset (7-12 v)
Pienryhmätoiminta, 10 x 1 h 510
Pienryhmätoiminta, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á 43
Yksilöohjaus, 10 x 1 h 600
Yksilöohjaus, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á 51
Yli 12-vuotiaat-aikuiset
Pienryhmätoiminta, 10 x 1,5 h 765
Pienryhmätoiminta, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á 69
Yksilöohjaus, 10 x 1,5 h 900
Yksilöohjaus, kertamaksu 10 x ylittävältä käynniltä, á  76

Varaamme oikeuden päivittää hinnaston kustannustason muuttuessa.

СОБЫТИЯ


Мы организуем разные мероприятия для поддержания вашего здоровья и хорошего самочувствия, например тренировки и дни отдыха — с лошадьми и без. Мы будем публиковать дополнительную информацию о событиях на наших каналах в социальных сетях. Следите за новостями Velhos Talli в Facebook и Instagram!

Знакомство с лошадью

Приходите и познакомьтесь с лошадью! Запишитесь на визит или отправьте запрос.

Тренировки на террасе

Летом мы устраиваем легкие занятия на террасе. Мы будем рекламировать эти мероприятия в социальных сетях. Улучшайте координацию, пластичность, симметрию и гибкость тела на наших занятиях, которые основываются на техниках пилатеса и спиральной стабилизации.


Заметка!  Velhos Talli не приобретает страховку для клиентов. Мы рекомендуем оформить страховку от несчастных случаев в свободное время.

Наши квалифицированные инструкторы к вашим услугам!

Eeva-Leena Alhos

 • Владелец Velhos Talli, инструктор SPHT® по социально-педагогической конной деятельности, специалист по многоязычным коммуникациям
 • «Лошади являются важным источником благополучия в моей жизни. Теперь пришло время поделиться лошадиными силами и с другими.»
  -Eve

Milla Laine

 • Инструктор социально-педагогической конной деятельности, медицинская сестра
 • «Лошади были частью моей жизни на протяжении более 20 лет. Я всегда хотела совместить работу, ориентированную на человека, с лошадьми, которые являются огромным ресурсом в моей жизни.»
  -Milla

Kaisa Ylimys

 • Физиотерапевт
 • Kaisa — опытный физиотерапевт и инструктор по групповым упражнениям. Она может помочь вам со всеми проблемами опорно-двигательного аппарата. Упражнения Кайсы основаны на таких техниках, как пилатес и спиральная стабилизация.

Мы хотим поддерживать индивидуальное развитие детей и молодежи, предлагая им возможность коллективного обучения навыкам обращения с лошадью в непринужденной обстановке под руководством взрослых.