Skip to main content

Professionella översättningar och copywriting

Översättningar finska-engelska-finska och finska-ryska-finska inom bygg-, fastighets- och hästbranscherna med 30 års erfarenhet. Översättningar från svenska till finska.

Teknik, ekonomi och avtalsrätt

Vi är specialiserade på teknik, ekonomi och avtalsrätt.

Bygg, fastigheter och hästbranschen

Vi har en grundmurad förståelse av bygg- och fastighetsverksamhet och hästbranschen. Vi levererar också eventuella översättningar för andra branscher.

Transcreation, redigering och språkgranskning

Vi erbjuder även transcreation, copywriting, redigering och språkgranskning av texter i flerspråkiga miljöer, men också lokalisering av texter för specifika målgrupper.

Vår långa erfarenhet hjälper oss att förstå hurdana texter som fungerar bäst i den nordiska företagskulturen.

Anlita expertis

Anlita expertisen och dra nytta av vårt nätverk av erfarna översättare när du vill nå ut med ett viktigt budskap!

Flerspråkig kommunikation i en nordisk miljö

Vårt långvariga arbete med människor med olika bakgrunder möjliggör den kommunikation som fungerar bäst i en flerspråkig miljö. Vi arbetar kommunikativt och ger akt på kontexten.  

Översättning är samarbete. Vi håller nära kontakt med kunden. Vi använder oss inte av mellanhänder, vilket förbättrar kvaliteten och påskyndar leveranserna. Du kan lita på att din text hanteras av ett språkproffs.

Våra samarbetspartner

Vi arbetar tillsammans med andra professionella översättare.

Eeva-Leena Alhos

  • översättare finska-engelska-finska och finska-ryska-finska, auktoriserad översättare från ryska till finska.

Ari Rotonen

  • auktoriserad översättare finska-engelska-finska

Anne Huotari

  • auktoriserad översättare från ryska till finska

Milka Koiranen

  • översättningar för hästbranschen från tyska, svenska, danska och norska till finska.

Vanliga frågor

Priset på en översättning beror på hur svår texten är, hur snabbt den behövs och det språkpar som efterfrågas, dvs. från och till vilket språk översättningen gäller.

Vi försöker leverera översättningar senast inom en vecka från att vi fått texten, om inget annat överenskommits. Vi kan ofta hantera också brådskande översättningar. Vi debiterar endast expresstillägg vid uttrycklig överenskommelse ifall din tidsplan kräver arbete på kvällar och shelger.

  • Skicka texten som ska översättas till eeva-leena.alhos@iki.fi och ange språkparet, för vilket ändamål är avsedd och senast när översättningen behövs.
  • Vi svarar dig med en offert och tidsplan för leverans av den färdiga översättningen.
  • Om översättningen inte är brådskande och/eller om du kan ha framförhållning angående översättningar, nämn det – du får alltid en bättre översättning till ett lägre pris.
  • Om du godkänner anbudet, skicka ett bekräftelsemejl eller be om mer information.
  • Mejla oss gärna även om anbudet inte övertygar dig – kanske kan vi precisera något eller flytta om i vår kalender.

Vår prissättning beror på antalet ord i texten eller tiden det tar att översätta den. Om din text finns i ett format som kan redigeras normalt, tillämpar vi i första hand pris per ord. Om filformatet kräver särskilda åtgärder eller om arbetet gäller lokalisering, transcreation eller copywriting, debiterar vi per timme. När du skickar oss din text och anger när du behöver det färdiga materialet, skickar vi en offert med tillhörande prislista. Översättaren uppskattar om du kan beskriva kontexten kring ditt material och det ändamål för vilket du behöver översättningen. Det gör att du samtidigt får en bättre översättning.

Det kan hända att översättaren vill klargöra innehållet i originaltexten för att kunna välja en optimal översättning för situationen. Även om frågorna verkar meningslösa, ställer översättaren inte frågor för att störa utan bara för att säkerställa kvaliteten på översättningen. Ibland kan översättaren till och med hitta brister som bör korrigeras också i originaldokumentet. En bra översättning är resultatet av samarbete.

Transcreation är ett lånord från engelskan som betyder kreativ omskrivning av originaltexten på målgruppens språk. Metoden är nära besläktad med lokalisering och översättning, men skiljer sig från dem genom att skribenten förstärker textens effekt på mottagaren. Metoden lämpar sig särskilt inom försäljning och marknadsföring av företags image. Översättningar inom de här områdena brister ofta i att texter översätts utan hänsyn till målspråkets normer och kultur. Resultatet blir att publikationen kan innehålla saker som är totalt främmande för läsaren, trots att de kunde lämnas bort eller anpassas till något som är begripligt i den mottagande kulturen. Transcreation ger skribenten större frihet än andra former av flerspråkig kommunikation (alltså översättning och lokalisering).

Slogans, det vill säga slagord eller motton, ska inte alls ses som en fråga om översättning, utan formuleras specifikt på målspråket för att förmedla rätt föreställning hos målgruppen. En av de största utmaningarna i min karriär var sloganen ‘Puolimatka – perillä rakentamisesta’ (en direktöversättning till svenska skulle vara ‘Halvvägs – framme när det gäller byggandet’). Puolimatka hette firman, men ordet har också en betydelse in finskan – ‘halvvägs’. När det inte går att översätta företagsnamnet, blir en sådan översättning helt meningslös till exempel på svenska. Sådana ordlekar kan inte översättas till andra språk; i stället måste man skapa en helt ny slogan som fungerar i den mottagande kulturen.

Transcreation innebär också att förmedla ett budskap från ett språk till ett annat när det måste anpassas till en annan målgrupp och/eller situation än det ursprungliga budskapet. När du formulerat det du behöver och skickat materialet i fråga, kommer en expert på flerspråkig kommunikation att förbereda en text som motsvarar behovet utan att du behöver redigera originaltexten för översättning. Detta sparar tid, så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Vi kan korrigera texten eller språket, men tar inget ansvar för ekvivalens med originaltexten Om det finns allvarliga brister i texten, levererar vi hellre en hel ny översättning av den originaltext du vill ha översatt.

Velhos står till din tjänst!  Hur kan vi hjälpa dig?