Skip to main content

Sekretesspolicy      Uppdaterat 19.4.2024

1. Registeransvarig
Eeva-Leena Alhos / Velhos Översättningar och Hästverksamhet
FO-nummer: 2472676-2

Tfn: 040 740 92 54

2. Handläggare av registerärenden
Eeva-Leena Alhos
Råstigen 25 A
10210 Ingå

eeva-leena.alhos@iki.fi

3. Registrets namn
Velhos marknadsförings-, analys- och kundregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna sekretesspolicy.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Informationskällor som skall användas
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på Internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor. Till registret samlas också uppgifter som besökarna själva har lämnat med sitt samtycke.

7. Överlåtelse av data till tredje part
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt tredje parter med undantag för den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4. Uppgifter måste lämnas också när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret och lagringstid för uppgifterna
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder. Kundens personuppgifter raderas ur kundregistret om kunden inte har använt den personuppgiftsansvariges tjänster på två år. Utöver registret ingår kundernas personuppgifter i bokföringsdokumenten, vars förvaring den personuppgiftsansvarige är skyldig att säkerställa under lagstadgad tid (högst 10 år). I slutet av lagringsperioden kommer dokument som innehåller personuppgifter att förstöras med en dokumentförstörare eller på annat tillförlitligt sätt.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.

11. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva en utredning om vilka uppgifter som har lagrats om honom eller henne i registret, och den personuppgiftsansvarige är skyldig att lämna dessa uppgifter till den registrerade inom skälig tid. Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter. Den registrerade har rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter raderas från registret, och den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att ta bort hans eller hennes uppgifter från registret när kundrelationen upphör. Den personuppgiftsansvarige är dock inte skyldig att radera den registrerades uppgifter om det finns vägande skäl för att lagra dem (t.ex. ett krav från en myndighet, kunden har obetalda tjänster osv.).

12. Sekretesspolicyns giltighet
Denna sekretesspolicy kommer att uppdateras vid behov. Den aktuella integritetspolicyn finns i sidfoten på vår webbplats. Datumet för den senaste uppdateringen anges i början av dokumentet.