Skip to main content

Tietosuojaseloste Päivitetty 19.4.2024

1. Rekisterinpitäjä
Eeva-Leena Alhos / Velhos Käännökset ja Hevostoiminta
Y-tunnus: 2472676-2

Puh: 040 740 92 54

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eeva-Leena Alhos
Rajapolku 25 A
10210 Inkoo

3. Rekisterin nimi
Velhoksen markkinointi-, analytiikka- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä tietosuojaselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Yrityksen tai yhteisön nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Käytettävät tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä. Rekisteriin tallentuvat edelleen tiedot, jotka kävijät itse ovat suostumuksellaan luovuttaneet.

7. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän mahdollista yhteistyökumppania. Tietoja on luovutettava myös Suomen viranomaisille niiden sitä edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Asiakkaan henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjän palveluita kahteen vuoteen. Rekisterin ohella asiakkaiden henkilötietoja sisältyy kirjanpitoasiakirjoihin, joiden säilyttämisestä rekisterinpitäjä on velvollinen huolehtimaan lakisääteisen ajan (enintään 10 vuotta). Säilytysajan päätyttyä henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään silppuamalla tai muulla luotettavalla tavalla.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä selvitystä siitä, mitä tietoja hänestä on kirjattu rekisteriin, ja rekisterinpitäjä on velvollinen toimittamaan mainitun selvityksen rekisteröidylle kohtuullisessa ajassa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojensa korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä, ja rekisterinpitäjällä velvollisuus poistaa tämän tiedot rekisteristä asiakassuhteen päättyessä. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa rekisteröidyn tietoja, jos niiden säilyttämiseen on painava syy (esim. viranomaisen vaatimus, asiakkaalla on maksamattomia palveluita tms.).

12. Tietosuojaselosteen voimassaolo

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste löytyy verkkosivujemme alatunnisteesta. Selosteen alussa mainitaan viimeinen päivitysajankohta.